Nabízím

Thomas Moore – psychoterapeut, spisovatel:
„Síla začíná tam, kde poznáme zvláštnosti své duše.“

Poradenství, terapie, osobní rozvoj

 • Poradenství
  Petr Nešpor - Poradenství - Terapie - Osobní rozvoj
  Petr Nešpor: Poradenství – Terapie – Osobní rozvoj

  Jsem přesvědčený, že základem pro poradenství, osobní podporu a hledání smysluplných cest je dobré naslouchání a přijetí toho, kdo přichází. Pět ku jedné: to znamená, že raději napřed pětkrát naslouchám příběhu konkrétního člověka a pak mohu jednou nabídnout nějaký podnět k hlubšímu hledání. A každý takový podnět, rada – chcete-li –  je jen katalyzátorem té pravé rady, která se vždy objevuje z hlubin duše toho, kdo si pro radu přichází.
  S takovým nastavením jsem vám k dispozici se službou
  – poradce v osobních otázkách a potřebách
  – poradce v oblasti rodiny a jiných forem vztahů.

 • Terapie

  Psychologií a psychoterapií se zabývám již mnoho let a neustále se v nich vzdělávám a využívám v praxi. Jsou pro mne především setkáním s konkrétním člověkem. Můj postoj při takovém setkání je vždy v následnosti: žij – nech žít – pomoz žít.
  Psychoterapeut  je vtažen a tím tiše a pokorně přítomen v příběhu toho, který se svým příběhem přichází a vypráví ho. Psychoterapeut takový příběh ani neposuzuje ani neopravuje. Spíš tiše naslouchá, žasne nad ním a může být spolupůsobitelem proměny: příběh může najít novou a svou vlastní hloubku, zahrne do souvislostí i vypuštěné nebo nesrozumitelné odstavce.

  Mohu vám nabídnout pomoc a spolupráci:

  • když prožíváte obavy, strachy, úzkosti, frustrace, nejistoty, depresivní stavy, smutek, zlost, vnitřní nestabilitu
  • když potřebujete lépe porozumět svým pocitům
  • v období osobního rozhodování
  • ve chvílích, kdy o sobě pochybujete
  • v otázkách krize středního věku
  • v partnerské oblasti
  • v sexuálních tématech
  • tam, kde vaše citlivá témata souvisejí s vírou
   a církevním prostředím
  • v nalézání východiska po traumatickém nebo
   zátěžovém prožitku

 

 • Osobní rozvoj

  Jednou z hlavních privilegií a radostí každého z nás je, že můžeme zevnitř růst. Máme za sebou už mnohé osobní životní bohatství a přitom je tu stále nějaká další příležitost: něco poznat, s někým se setkat, vidět věci a sebe ještě z nového pohledu. Osobně se posunout dál, žít svůj život naplno. Osobní rozvoj každého z nás tak může být tou pravou cestou.

 • Spiritualita

  Desítky let se věnuji oblasti křesťanské spirituality, modlitby, meditace, pastorace i celkově otázkám smyslu života (přitom nedělím lidi kolem sebe na tzv. „věřící i nevěřící“).
  Líbí se mi zajímavý kontext, který předkládá Herbert Alphonso:
  Jako student psychologie a spirituality jsem byl vždy přesvědčen, a stále jsem se v tomto přesvědčení utvrzoval, že obě disciplíny, vlastně oba světy, nesmějí být od sebe odlučovány. Oba jsou niterně a organicky spjaty, stejně jako přirozenost a milost.
  Podle mne je spiritualita nejvyšší, nebo nejhlubší úroveň psychologie, záleží na tom, z které strany se na ně člověk dívá.“

pracovna-web

Lektorství

Rád pro vás připravím kurz podle vašich potřeb.

 

Petr Nešpor
Poradenství – Terapie – Osobní rozvoj