Nabízím

SOUČASNÁ SITUACE – PRÁCE PŘES SKYPE a další

 

Hlásím, že i já se přesouvám v této době do „nové pracovny“ – tedy na platformy SKYPE a podobné. Také práce skrze telefon.

Základní částku za padesátiminutovou osobní i párovou konzultaci je v současné době možné snížit na 500 Kč pro ty, kteří mají v době nového virového onemocnění nějaké snížení příjmů nebo výraznější zvýšení výdajů. Také pro ty, pro které by byla základní sazba nedosažitelná. Pokud mi toto sdělíte, částku snížíme. Taktéž se na toto i osobně ptám nových i stávajících klientů.

Práce přes SKYPE a podobné platformy má v psychologii, psychoterapii a poradenství jistě svoje specifika, možnosti i hranice. Vím z vlastní zkušenosti, že je možné i takto mít velmi dobrý a užitečný  pracovní osobní kontakt.  Slýchávám spíše o hranicích a nějakých možných problémech této formy spolupráce. To může v nějaké míře platit. Samotného mě ale překvapilo, i někteří klienti mi to sdělují, že tento způsob práce přes SKYPE jim dává v danou chvíli v poradenství i další přidanou novou hodnotu navíc. Se SKYPE poradenstvím mám už nějakou dobu zkušenost, velmi dobrou zkušenost.

Thomas Moore – psychoterapeut, spisovatel:
„Síla začíná tam, kde poznáme zvláštnosti své duše.“

Poradenství, terapie, osobní rozvoj

 • Poradenství
  Petr Nešpor - Poradenství - Terapie - Osobní rozvoj
  Petr Nešpor: Poradenství – Terapie – Osobní rozvoj

  Jsem přesvědčený, že základem pro poradenství, osobní podporu a hledání smysluplných cest je dobré naslouchání a přijetí toho, kdo přichází. Pět ku jedné: to znamená, že raději napřed pětkrát naslouchám příběhu konkrétního člověka a pak mohu jednou nabídnout nějaký podnět ke společnému hlubšímu hledání. A každý takový podnět, rada – chcete-li –  je jen katalyzátorem té pravé rady, která se vždy objevuje z hlubin duše toho, kdo si pro radu přichází.
  S takovým nastavením jsem vám k dispozici se službou
  – poradce v osobních otázkách, těžkostech a potřebách
  – poradce v oblasti rodiny a jiných forem vztahů.

 • Terapie

  Psychologií a psychoterapií se zabývám již mnoho let a neustále se v nich vzdělávám a využívám v praxi. Jsou pro mne především živým setkáním s konkrétním člověkem. Můj postoj při takovém setkání je vždy v následnosti: žij – nech žít – pomoz žít.
  Psychoterapeut  vstupuje tiše do příběhu toho, který se svým příběhem přichází a vypráví ho. Psychoterapeut takový příběh ani neposuzuje, ani neopravuje. Spíš tiše naslouchá, žasne nad ním a může být spolupůsobitelem proměny: životní příběh, který je v přítomnosti a v dialogu vyjadřovaný,  může najít novou a svou vlastní hloubku, nový směr, nové porozumění, novou energii a léčivě zahrne do souvislostí i vypuštěné nebo zatím  nesrozumitelné odstavce našeho života.

  Mohu vám nabídnout pomoc a spolupráci:

  • když prožíváte obavy, strachy, úzkosti, frustrace, nejistoty, stavy smutku, zlost, vnitřní nestabilitu
  • když potřebujete lépe porozumět svým pocitům
  • když potřebujete lépe porozumět sami sobě
  • když potřebujete lépe porozumět lidem kolem vás
  • v období osobního rozhodování
  • ve chvílích, kdy o sobě pochybujete
  • v otázkách krize středního věku
  • v partnerské oblasti
  • v sexuálních tématech
  • tam, kde vaše citlivá témata souvisejí s vírou
   a církevním prostředím
  • v nalézání východiska po traumatickém nebo
   zátěžovém prožitku

 

 • Osobní rozvoj

  Jednou z hlavních privilegií a radostí každého z nás je, že můžeme zevnitř růst. Máme za sebou už mnohé osobní životní bohatství a přitom je tu stále nějaká další příležitost: něco poznat, s někým se setkat, vidět věci a sebe ještě z nového pohledu. Osobně se posunout dál, žít svůj život naplno. Osobní rozvoj každého z nás tak může být tou pravou cestou.

pracovna-web

 

Petr Nešpor
Poradenství – Terapie – Osobní rozvoj