Ceník služeb

Pro poradenství, terapii i osobní rozvoj (běžná pracovní doba: 8-17 hod):

  • Osobní konzultace v rozsahu 50 min. …… 700 Kčceník poradenství
  • Párové poradenství v rozsahu 50 min. …. 800 Kč
  • Párové poradenství v rozsahu 90 min. …. 1400 Kč

V případě skutečně odůvodněných případů se můžeme domluvit na individuálních podmínkách (senioři, nezaměstnaní…).

Může se stát, že se situace změní, a budete potřebovat změnu termínu. Rád vám v tom vyjdu vstříc. Zároveň pro dobré plánování potřebuji, abychom změnu provedli nejpozději 48 hodin před domluvenou konzultací, aby byla šance nabídnout termín dalšímu klientovi. Pokud  se vám nepodáří mi změnu sdělit dříve než 48 hodin před domluvenou konzultací, jistě se i tak domluvíme, ale propadlou konzultaci je třeba uhradit v plné domluvené částce (i v případě nemoci, nenadálé pracovní povinnosti atd.).

Výše uvedené ceny se týkají pracovní doby od 8 do 17 hodin. Je možné se domluvit i na jiné časy – mimo běžnou pracovní dobu – s vyšší cenou za konzultaci (zvýšení o 50% běžné ceny).

V ojedinělých případech je možné se domlouvat i na víkend. O víkendu je cena za 50 min. konzultaci 2000 Kč, za 90 min konzultaci 3000 Kč.

 

SOUČASNÁ SITUACE – PRÁCE PŘES SKYPE a další

 

Hlásím, že i já se přesouvám v této době do „nové pracovny“ – tedy na platformy SKYPE a podobné. Také práce skrze telefon.

Základní částku za padesátiminutovou osobní i párovou konzultaci je v současné době možné snížit na 500 Kč pro ty, kteří mají v době nového virového onemocnění nějaké snížení příjmů nebo výraznější zvýšení výdajů. Také pro ty, pro které by byla základní sazba nedosažitelná. Pokud mi toto sdělíte, částku snížíme. Taktéž se na toto i osobně ptám nových i stávajících klientů.

Práce přes SKYPE a podobné platformy má v psychologii, psychoterapii a poradenství jistě svoje specifika, možnosti i hranice. Vím z vlastní zkušenosti, že je možné i takto mít velmi dobrý a užitečný  pracovní osobní kontakt.  Slýchávám spíše o hranicích a nějakých možných problémech této formy spolupráce. To může v nějaké míře platit. Samotného mě ale překvapilo, i někteří klienti mi to sdělují, že tento způsob práce přes SKYPE jim dává v danou chvíli v poradenství i další přidanou novou hodnotu navíc. Se SKYPE poradenstvím mám už nějakou dobu zkušenost, velmi dobrou zkušenost.

 

 

Thich Nhat Hanh:
Život nacházíme pouze v přítomném okamžiku.
Minulost je pryč, budoucnost tu ještě není.
Jen pokud se navrátíme sami k sobě v přítomném okamžiku,
můžeme se spojit s životem samotným.

Martin Buber:
Nemám žádné učení.
Beru jen člověka za ruku,
vedu ho k oknu
a ukazuji mu svět očima
do široka otevřenýma.

Dave Mearns, Brian Thorne:
Terapeutický vztah je jedinečný v tom,
že nabízí člověku kontext, kde není posuzován
a kde se od něj neočekává, že se bude „chovat určitým způsobem“.

Nelze být na cestě, na kterou se nevydáte.

Petr Nešpor
Poradenství – Terapie – Osobní rozvoj